O NÁS


 

 V roku 1763 bol v obci Dúbrava postavený starobarokový kaštieľ, ktorý vystaval rod Vercsenyiovcov.

Kaštieľ od svojej výstavby prešiel radom vlastníkov a posledným civilným majiteľom kaštieľa bol gróf  Rudolf Serényi z Luhačovíc na Morave.

Konfiškácia štátom prebehla v roku 1946 a v roku 1948 bola v jeho priestoroch zriadená Správa štátnych lesov Dúbrava.

    

Kaštieľ začal slúžiť pre sociálne účely prvý krát v roku 1961, kedy tu vzniká Ošetrovací ústav v Dúbrave s kapacitou 95 prijímateľov sociálnej služby (vtedy zverencov), ktorého koordinátorom bol KNV v Košiciach.

 

V roku 1976 sa zariadenie premenováva na Ústav sociálnej starostlivosti s nezmenenou kapacitou 95 prijímateľov sociálnej služby.

 

Zariadenie sa v roku 1998 transformovalo na Domov sociálnych služieb s kapacitou 90 prijímateľov sociálnej služby, no potom sa z legislatívnych dôvodov jeho kapacita znížila na 75 prijímateľov sociálnej služby.

V roku 2002 prechádza DSS v súlade so zákonom o prechode kompetencií do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Zariadenie v roku 2011 prešlo ďalším transformačným procesom a dnes funguje ako Centrum sociálnych služieb Dúbrava, ktoré má dve organizačné jednotky a to: Domov sociálnych služieb s kapacitou 10 lôžok a špecializované zariadenie s kapacitou 65 lôžok, ktoré sa špecializuje na ochorenie ktorým je schizofrénia. Zriaďovateľom CSS Dúbrava je Prešovský samosprávny kraj.

Naše zariadenie sídli v už spomínanom kaštieli a niekoľkých ďalších budovách. Celý objekt je situovaný v nádhernom 3,5 hektárovom parku s niekoľkými vzácnymi drevinami a vlastnou kaplnkou, ktorá je zasvätená Zoslaniu sv. Ducha a presvätej Trojice. Prevádzku Centra sociálnych služieb Dúbrava zabezpečuje 51 zamestnancov.

V súčasnej dobe je našim najstarším prijimateľom sociálnej služby p.Z.Kokošová vo veku 85 rokov a najmladším je p.J.Varga vo veku 23 rokov.Najdlhší pobyt má p.Ž.Zahurancová a to 44 rokov.

Našim cieľom do budúcnosti je zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb v našom zariadení a jeho neustála modernizácia, ktorá je podmienená vývojom a požiadavkám prijímateľov sociálnej služby. Chceme tu vytvoriť podmienky pre čo najprirodzenejšie a najoptimálnejšie rodinné prostredie, v ktorom hlavné miesto budú zastávať pochopenie, láska a pohoda.

Naša snaha smeruje k jedinému cieľu, a to je vytvoriť pre našich prijímateľov sociálnej služby skutočný domov a chceme aby nezabudli, že sme tu len a len pre nich.

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                     kolektív CSS Dúbrava

© 2019 by TORO-Production s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Seo servis